استراتژی دیجیتال

استراتژی دیجیتال کسب‌وکار یا همان استراتژی تحول دیجیتال، مفهوم جدیدی است که نیاز به شفاف‌سازی دارد. گاها در تعریف استراتژی دیجیتال، دیدگاهی مبتنی بر منابع وجود دارد و غالبا استراتژی دیجیتال را تمامی اقدامات سازمان در قبال دارایی‌ها و ابتکارات دیجیتال خود می‌بینند. این دیدگاه هرچند استراتژی دیجیتال را بالاتر از استراتژی فناوری اطلاعات و بازاریابی دیجیتال می‌بیند ولی دید تحول‌گرایی در آن دیده نمی‌شود و به تغییرات و اصلاحات تدریجی در منابع دیجیتال سازمان می‌پردازد. باید توجه داشت که استراتژی دیجیتال صرفاً در مورد فناوری نیست و برای موفقیت بایستی استراتژی دیجیتال یک سازمان با رهبری و فرهنگ سازمانی آن به شکل مناسبی ترکیب شود.

اما دیدگاه وسیع‌تر این است که این استراتژی دیجیتال، با استفاده از فناوری‌های تحول‌آفرین سعی دارد قابلیت‌هایی را در درون کسب‌وکار ایجاد کند تا یک سازمان بتواند به شرایط متغیر بازار پاسخ دهد. این دیدگاه نیز به استراتژی دیجیتال نگاهی مبتنی بر منابع دارد که با استفاده از منابع دیجیتال تدوین و اجرا شده تا ارزش متمایزکننده‌ای خلق کند.

کارشناسان، استراتژی بازاریابی دیجیتال را ابزاری جهت استفاده از منابع آنلاین برای رسیدن به مشتری هدف تعیین می‌کنند. یکی از بلوک‌های سازنده استراتژی بازاریابی دیجیتال پاسخ به چند سوال کلیدی است: یک شرکت کجا، چرا و چگونه سود می‌کند؟

استراتژی دیجیتال به تدوین برنامه بازاریابی کمک می‌کند تا با اهداف کسب وکار و نیازهای مشتری هماهنگ باشد.  

تمرکز استراتژی دیجیتال بر استفاده از فناوری برای بهبود عملکرد کسب‌وکار است، خواه این به‌معنای ایجاد محصولات جدید باشد یا بازنگری مجدد بر فرآیندهای فعلی.

یکی دیگر از کاربردهای استراژی دیجیتال، ایجاد مزایای رقابتی جدید برای کسب و کار مبتنی بر فناوری‌های نوین و مشخص نمودن تاکتیک‌هایی برای هماهنگی با این تغییرات است.

استراتژی دیجیتال در مورد یک‌روش کاملاً جدید برای راهبری کسب‌وکار صحبت نمی‌کند. زیرا ماهیت کسب‌وکار تقریبا همان چیزی است که همیشه بوده‌است، با این حال فناوری هرروز درحال تغییراست .