دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی دیجیتال که به آن بازاریابی آنلاین نیز می‌گویند، ترویج برندها، برای ارتباط با مشتریان بالقوه بااستفاده ازاینترنت وسایراشکال ارتباطات دیجیتال است. دیجیتال مارکتینگ نه تنها شامل ایمیل، رسانه‌های‌ اجتماعی و تبلیغات مبتنی بروب، بلکه پیام‌های متنی‌ و  چندرسانه‌ای بعنوان یک کانال بازاریابی است.

دیجیتال مارکتینگ یا همان بازاریابی دیجیتال، به هرشکلی ازبازاریابی که به صورت آنلاین انجام می‌شود، گفته می‌شود.

در بسیاری ازشرکت‌ها و سازمان‌ها، دیجیتال مارکتینگ بعنوان یک روش واقعاً موثر برای جذب، تعامل و همچنین فروش آنلاین، استفاده می‌شود.

بنابراین، دیجیتال مارکتینگ شامل تمام فعالیت‌های بازاریابی می‌شود که از طریق بستری بنام اینترنت صورت می‌پذیرد. مشاغل از کانال‌های دیجیتال مانند موتورهای جستجو، شبکه‌های‌اجتماعی، ایمیل وسایر وب‌سایت‌ها برای ارتباط با مشتریان فعلی واحتمالی خود استفاده می‌کنند.

یک دیجیتال مارکتر ممکن است بگوید که دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی درونگرا مفاهیم یکسانی دارند، اما در اصل تفاوت‌های جزئی در این دو وجود دارد.