موشن گرافی

موشن‌گرافی اساساً «گرافیک همراه با حرکت» است.

ظهوراین تکنیک در اواسط قرن بیستم، رشته طراحی گرافیک را که تا آن زمان بر گرافیک استاتیک متمرکزبود، متحول کرد.

موشن‌گرافی یک انیمیشن است، اما متن، بعنوان جزء اصلی آن است. دراصل، موشن‌گرافی، طراحی گرافیکی متحرک است.

موشن‌گرافی راهی برای برقراری ارتباط با بیننده و عمق بخشیدن به داستان است که، همراه با موسیقی و کپی موثر می‌تواند به ما پیام بدهد. ما از موشن‌گرافی برای ایجاد تبلیغات، دنباله عنوان برای فیلم‌ها، ویدیو‌های توضیح‌دهنده و به اشتراک‌گذاری اطلاعات استفاده می‌کنیم.

از زمانی که موشن‌گرافی برای اولین بار استفاده شد، بحث در مورد مرز بین موشن‌گرافی و انیمیشن وجود داشت. تیتراژ ابتدایی «روانی هیچکاک» نمونه‌ی اولیه از موشن‌گرافی است که درآن تلفیق صدا، حرکت و طراحی گرافیکی فوق‌العاده، با هم ترکیب می‌شوند.